Hoppa till innehållet

Aistit / coming to our senses

Paris, London, Berlin, Helsingfors och Gent
Från mars 2021 till mitten av 2022

Om projektet

AISTIT / coming to our senses bjuder till att utforska komplexiteten i våra sinnesförnimmelser och hur dessa formar oss som människor i ett stegvist framskridande projekt med utställningar och performanser i fem europeiska städer under 2021–2022.

Finlands kulturinstitut i Beneluxländerna, Frankrike, Tyskland samt Storbritannien och Irland kan härmed stolt presentera ett projekt där de har bjudit in bildkonstnären Hans Rosenström och kuratorn och koreografen Satu Herrala för att reflektera kring ämnet sinnen (”aistit” på finska) och deras fysiska, politiska och tekniska dimensioner i dag. Genom att föra samman ett flertal bild- och scenkonstnärer från olika geografiska områden presenterar A I S T I T / coming to our senses en bräcklig men sammankopplad värld full av nyanser.

AISTIT / coming to our senses framskrider stegvis från våren 2021 till februari 2022 genom etapper i Paris, Berlin, London, Helsingfors och Gent. I varje stad visas både nya beställningsarbeten och bearbetade verk av konstnärer vars praktik grundar sig i det sensoriska och uppmuntrar till en medveten relation till sin omgivning. Det mångsidiga programmet, bestående av utställningar, offentliga konstverk, performanser, filmvisningar och publikationer, ordnas i samarbete med lokala konstinstitutioner och festivaler. Alla utställningsutrymmen, inklusive allmänna platser utomhus, kommer att följa områdets rådande restriktioner och rekommendationer om social distansering.

Den 19 maj inleds första kapitlet av A I S T I T / coming to our senses i Frankrike med utställningar i Paris och Bazoches-sur-Guyonne, en by belägen 40 km sydväst om Paris den 22 maj. I Bazoches-sur-Guyonne öppnar utställningen When our eyes touch i det intima Maison Louis Carré, designad av det finska arkitektparet Alvar och Elissa Aalto. Fram till 1 augusti 2021 fylls den modernistiska villan av konstverk av Etel Adnan, Axel Antas, Simone Fattal, Terike Haapoja, Anna Maria Häkkinen, Kapwani Kiwanga, Maija Mustonen, Laure Prouvost och Hans Rosenström.

Samtidigt visas en utställning med verk av Axel Antas och Laurent Millet i Institut finlandais galleriutrymme i Paris till och med 1 augusti 2021. Under juli månad visas även det nyproducerade verket Leaky Teeth av Dafna Maimon i institutets huvudsal.

Under våren 2021 presenterar A I S T I T / coming to our senses utställningen Weaving, yearning i London där ett nyproducerat verk av Kalle Nio och Hans Rosenström visas i form av en offentlig installation i det livliga området King’s Cross.

Den tredje etappen, Resonant bodies, äger rum i KINDL – Centre for Contemporary Art in Berlin från 23 maj till 20 juni 2021 med verk av Dominique Knowles, Kati Roover och Christine Sun Kim samt ett nytt verk av Terike Haapoja.

I augusti 2021, som en del av Helsingfors festspel – den största årliga kulturfestivalen i Finland – förenas majoriteten av konstverk från de andra A I S T I T kapitlen i Helsingfors. Programmet består av tre delar; en grupputställning i Helsingfors konsthall, en offentlig ljudinstallation som leder besökaren från konsthallen till Tempelplatsens klippor signerad Hans Rosenström och Kalle Nio samt performanser av Kid Kokko i kulturcentret Stoa.

 Projektets sista installation tar plats i början av 2022 i Kunstencentrum Vooruit i Gent med Disappearing – a passion, en ny performans av Kid Kokko.

Om kuratorerna

 • HANS ROSENSTRÖM

  Då direktörerna för fyra av Finlands kulturinstitut kontaktade mig med en inbjudan att utforska sinnenas värld blev jag genast intresserad, eftersom jag i mitt konstnärskap ofta utgår från föreställningar om närvaro och det sensoriska.

  Jag insåg dock snart, med tanke på förslagets potential, att projektet borde närma sig ämnet från ett flertal olika perspektiv. Med kulturinstitutens samtycke kontaktade jag kuratorn Satu Herrala för att be henne kuratera och organisera ett vidsträckt program tillsammans med mig.

 • SATU

  Jag blev mycket glad över denna inbjudan. Hans konstnärliga praxis har alltid resonerat med mig, för han har förmågan att få dem som interagerar med hans verk att vara riktigt närvarande med sina sinnen. Med min bakgrund i dans kommer min orientering i världen från ett förkroppsligat tillstånd där det är nödvändigt att uppmärksamma sina sinnen. Jag försöker röra mig i världen i ett medvetet förhållande till de otaliga kroppsliga världarna och de sinnliga omgivningarna som vi alla är invävda i.

 • HANS

  Det är fascinerande hur sinnen förenar oss med vår omgivning. De har en avgörande roll i hur vi definierar våra relationer till omvärlden och förstår vår egen position i den. Sinnen överskrider gränser och möjliggör därmed en process genom vilken omvärlden träder in i oss – och gör det möjligt för oss att interagera med den. Samtidigt är våra sinnesförnimmelser också ofullständiga och begränsade till vårt eget perspektiv. Det är viktigt att uppmärksamma att vi delar vår tillvaro med en mängd andra sinnliga varelser.

 • SATU

  För att låna ekologen, filosofen och trollkarlen David Abrams ord: ”människan är skapad för att växelverka med andra varelser. Ögonen, huden, tungan, öronen och näsborrarna – alla dessa är portar där vår kropp får näring av allt det som finns utanför.” Abram undrar vad som händer när vi (människor) ”nästan uteslutande interagerar bara med andra människor och den teknologi vi själva skapat” och hävdar att vi också behöver ömsesidighet med andra än oss själva och våra egna skapelser.

  Den tekniska utvecklingen har gjort det möjligt för oss att utvidga våra sinnen långt bortom vår fysiska plats. År 2020 har arbete, studier och socialisering på distans blivit vardag för miljontals människor runt om i världen. Mycket talar för att trenden är här för att stanna. Vad händer med vår känsla av att vara när vår närvaro i allt mindre grad är bunden till kroppens fysiska position? Hur kan vi finna ro i våra kroppar då vi kontinuerligt strävar efter att nå ut? Med denna typen av frågor i åtanke började vi planera programmet för A I S T I T.

  Som kuratorer har vi närmat oss temat ur två olika synvinklar. Å ena sidan var vi intresserade av hur konsten kan subtilt och nyanserat göra oss mera medvetna om våra sinneserfarenheter av världen. Å andra sidan var vi ivriga att ta reda på i vilken utsträckning och på vilka sätt konsten kan hjälpa oss att utforska sinnevärldens komplexitet.

 • HANS

  I allmänhet talas det om att människan har fem grundläggande sinnen: syn, lukt, smak, känsel och hörsel. Vi ville röra oss bort från separata sensoriska system och tänka på dem från ett mera holistiskt perspektiv. Hur stöder sinnesorganen varandra för att skapa vår upplevelse av världen? Ju mera vi satte oss in i ämnet, desto viktigare blev det att närma sig sinnenas rike genom begreppen närvaro, växelverkan och förkroppsligad empati.

Information om arbetsgruppen

Kuratorerna

SATU HERRALA

Satu Herrala är en Helsingfors-baserad kurator, forskare och koreograf med en bakgrund inom dans och somatisk rörelse. Hon har kuraterat festivalprogram, konstnärliga diskursiva evenemang, performanser och diskussioner. Hon har en magisterexamen i koreografi från Konstuniversitetet i Helsingfors. Mellan 2015 och 2019 arbetade hon som konstnärlig ledare för den internationella teaterfestivalen Baltic Circle. Hon har inlett doktorsstudier på deltid vid Aalto-universitetet – högskolan för konst, design och arkitektur där hon arbetar med kuratoriska metoder för tillväxt och undersöker möjliga situationer där konstnärliga evenemang aktiverar (politisk) verksamhet. Hon har sedan 2016 regelbundet arbetat som mentor för magisterprogrammet i scenkonst vid Islands konsthögskola.

 

satu@aistit-senses.com

HANS ROSENSTRÖM

Konstnären Hans Rosenström skapar installationer som behandlar betraktarens psykiska och fysiska relation till en viss tid och plats. Verken är ofta omsorgsfullt utformade i relation till platsen som de upplevs i. För att skapa dessa situationer använder han sig av flera olika media och material – från tillfälliga men taktila ljudlandskap till arkitektoniska interventioner. Betraktarens närvaro är en väsentlig del av konstverken, som ofta blir fullständiga först efter att de aktiverats. Rosenström har studerat vid både Konsthögskolan i Malmö och Bildkonstakademin i Helsingfors, där han tog sin magisterexamen i bildkonst 2007. Hans Rosenström deltar i A I S T I T även som konstnär.

 

hans@aistit-senses.com

KONTAKT

Kommunikationschef

KAISA AHVONEN

+33 (0)6 76 42 59 30

kaisa.ahvonen@institut-finlandais.fr

Projektkoordinator

MIKAELA MÄKELÄ

+ 49 30 403631890

mikaela.makela@finstitut.de

Visuell identitet

TUOMAS KORTTEINEN

& SAMULI SAARINEN

Nätsida

HEIKKI LOTVONEN

Finlands Beneluxinstitut

 

Rue de l’Arbre 14/3

1000 Brussels

Belgium

 

info@finncult.be

finncult.be/

www.instagram.com/finncultblx

+32 468 1556

Finlands Beneluxinstitut fungerar som samarbetsorganisation mellan kulturaktörer i Finland och Beneluxländerna. Institutet är en självständig och ideell organisation vars syfte är att skapa möjligheter för konstnärer och organisationer att frambringa nya projekt och samarbetsformer. I nära samarbete med sitt nätverk av samarbetsparter producerar institutet också eget innehåll kring aktuella samhälleliga frågor. Verksamheten syftar till långsiktigt och hållbart samarbete mellan konstnärer och övriga kulturaktörer – från visuell konst till litteratur, design, film och övriga genrer.

Beneluxinstitutet finns i Bryssel och är grundat 1993. Det upprätthålls av Stiftelsen för Finlands institut i Benelux.

Finlandsinstitutet i Storbritannien och Irland

 

Unit 1, 3 York Way

London N1C 4AE

UK

 

info@fininst.uk

www.fininst.uk

www.instagram.com/fininstlondon

Finlandsinstitutet i Storbritannien och Irland är en expertorganisation inom finländsk kultur och samhälle i Storbritannien och republiken Irland. Institutet stöder rörlighet av finsk samtidskonst, hjälper konstnärer, forskare och sociala samt kulturella experter att skapa internationella nätverk.

Institutet formar partnerskap mellan de främsta och intressantaste organisationerna i Storbritannien, Irland och Finland, stöder forskning, det kreativa fältet samt social innovation. Institutet har två program: konst och kultur samt samhälle och kultur. Institutet gynnar tvärvetenskapliga och gränsbrytande nätverk och partnerskap. Det icke-vinstdrivande institutet grundades 1991 och finansieras av utbildnings- och kulturministeriet i Finland.

Institut finlandais

 

60, rue des Écoles

75005 Paris

Frankrike

 

info@institut-finlandais.fr

www.institut-finlandais.fr/

www.instagram.com/institutfinlandais/

+33 7 68 44 07 66

Institut finlandais (Finlands institut i Frankrike) är en oberoende och tvärvetenskaplig plattform mellan Finland och Frankrike som samarbetar med olika internationella institutioner samt akademiska och kreativa aktörer. Institutet främjar internationell dialog och utbyte genom sitt program, på plats och utanför sina egna lokaler. Institutet utforskar hur ett kulturellt ramverk kan stärka nya samarbetsmodeller inom kreativa sektorer som design, samtidskonst, mode, arkitektur, film och scenkonst. Institut finlandais grundades 1990, och är en privat stiftelse som finansieras av utbildnings- och kulturministeriet i Finland. Lokalerna i det historiska Latinkvarteret i Paris är designade av den berömda finska arkitekten Juhani Pallasmaa.

Finlandsinstitutet i Tyskland

 

Friedrichstr. 153 a (3. våningen)

10117 Berlin-Mitte

Tyskland

info@finstitut.de

Finlandsinstitutet i Tyskland

www.instagram.com/finnlandinst/

+49 30 40 363 18 90

Finlandsinstitutet i Tyskland är ett forum för finländsk kultur, vetenskap och ekonomi i det tyskspråkiga Europa. Institutet agerar rådgivande och sammanför olika aktörer i området. Tillsammans med sina samarbetspartners erbjuder institutet ett mångsidigt program kring finländsk kultur och samhälle. Finlandsinstitutet har funnits i Berlin sedan 1994 och det ligger i stadsdelen Mitte.

Stöds av