Hoppa till innehållet

Aistit / coming to our senses

Paris, London, Berlin, Helsingfors och Gent
Från mars 2021 till mitten av 2022

Integritetspolicy

1. ALLMÄNT

Denna integritetspolicy för AISTIT / coming to our senses innehåller en beskrivning av personregistret, i enlighet med sektion tio av personuppgiftslagen (523/1999) och EUs dataskyddsförordning GDPR (2016/679).

 

2. KONTROLLER OCH KONTAKTPERSON

Institut finlandais (Finlands institut i Frankrike, härefter “institutet”) är ansvarig för registret med FO-numret FI 0686074-9, registrerat på adressen 60 rue des Ecoles, 75005 Paris och webbplatsen https://institut-finlandais.fr. Sini Rinne-Kanto, kommunikationsansvarig vid institutet, agerar som kontaktperson. För att kontakta AISTIT / coming to our senses vänligen använd adressen info@aistit-senses.com.

 

3. REGISTRETS SPECIFIKATION

Registret heter AISTIT / coming to our senses register. Registret används för projektet AISTIT / coming to our senses kommunikation.

 

De personliga uppgifter som samlas in och behandlas delas upp i följande datagrupp: Kunduppgifter. Kunduppgifterna är personliga uppgifter som oftast samlas in direkt från dig. Vi kan samla in uppgifter vid olika tillfällen, till exempel då du börjar prenumerera på ett nyhetsbrev eller fyller i ett formulär. Uppgifterna kan innefatta namn, adresser och e-postadresser samt annan information du frivilligt fyllt i. Vi kan också få kunduppgifter från utomstående tjänster såsom biljettförsäljare. Uppgifterna innefattar då ditt namn, adress, e-postadress och telefonnummer. Biljettförsäljaren samlar in informationen i samband med ditt biljettköp till AISTIT / coming to our senses-evenemang.

 

4. FÖRFLYTTNING OCH UTLÄMNING AV PERSONUPPGIFTER Institutet kan förflytta personuppgifterna i registret både innanför och utanför den Europeiska Unionen och det europeiska ekonomiska samarbetsområdet i enlighet med rådande lagstiftning. Institutet kan anställa underleverantörer för att behandla uppgifterna i vilket fall rådande lagar kommer att anpassas genom skriftligt avtalade standardavtalsklausuler. Institutet kan dela och ange personuppgifter i enlighet med lagen eller med varje sökandes tillstånd. Institutet kan även lämna ut och ange personuppgifter till institutets samarbetspartners för syften relaterade till projektet AISTIT / coming to our senses.

 

5. SKYDD AV PERSONUPPGIFTER

Institutet avser att säkerställa uppgifternas säkerhet genom generellt accepterade industristandardiserade åtgärder och implementerar passande tekniska lösningar för att förhindra obehörigas tillgång till registret. Personuppgifterna i registret kan enbart behandlas av personer som arbetar för institutet, underleverantörer som agerar på uppdrag av institutet eller institutets medarbetare och måste vid varje tillfälle ha en giltig orsak att bearbeta uppgifterna i linje med sina auktoriserade uppdrag.

 

6. RÄTT TILL TILLGÅNG OCH RÄTTELSE

Kunden har rätt att begära ut den information som har lagrats i registret om kunden i fråga. Informationen kan erhållas genom att kontakta institutet via den e-postadress som finns nämnd ovan. Kunden har rätt att kräva institutet att rätta till, radera eller göra tillägg till de personliga uppgifter som finns samlade om dessa skulle visa sig vara felaktiga, onödiga, ofullständiga eller föråldrade för syftet med bearbetningen.

 

Senast uppdaterad: 20.1.2021