Hoppa till innehållet

Aistit / coming to our senses

Paris, London, Berlin, Helsingfors och Gent
Från mars 2021 till mitten av 2022

Kapitel III
Resonant bodies Berlin

Det tredje kapitlet av A I S T I T – Resonant bodies – tar plats i KINDL – Centre for Contemporary Art i Berlin från 23 maj till 20 juni 2021. Kapitlet har sina rötter i den etiska brådskan som den globala pandemin har synliggjort. Det ömsesidiga beroendet mellan mänskliga och icke-mänskliga kroppar är i ett kritiskt tillstånd. Vi fäster oss vid andra på ett sätt som kan ändra oss och göra oss sårbara vid deras eventuella förlust. Judith Butler skriver att ”Förlust har skapat ett svagt ’vi’ av oss alla”; då vi förlorar våra band till andra vet vi inte längre vem vi är – vi förlorar även oss själva. (1)

Christine Sun Kim, photography by Harry Choi and University of Toronto
Christine Sun Kim © Harry Choi och Toronto universitet.

Utställningen på MASCHINENHAUS M0 består av en serie av video- och ljudverk som presenteras i samma utrymme efter varandra. Sekvensens rytm och rumsliga dramaturgi ämnar att fördjupa betraktaren i upplevelsen och tilltala deras kroppar som behållare för sårbarhet, empati, sorg, ensamhet, intensitet och ömsesidigt beroende.

A I S T I T / coming to our senses har även beställt en ny videoinstallation av Terike Haapoja. Verket rör sig i intersektionen mellan ekologi och social analys genom en förening av djurisering, djurhållning och förlusten av livsmiljöer i och med den sociala förödelsen skapad av industrialisering och kapitalism.

 

Dominique Knowles videoverk Tahlequah (2019) är en rörande hyllning till djurs förmåga att visa empati och sorg samtidigt som det bjuder in åskådarna in till ett gemensamt sorgearbete.

I den poetiska essäfilmen Salt of My Eyes (2020) iakttar Kati Roover ”artensamhet”, något som har beskrivits av Robin Wall Kimmerer som en djup och namnlös sorg med ursprung i förlusten av en relation. (2) Filmen fångar ett möte mellan en människa och en knölval och den kulturella aktivitet de båda har gemensamt: sång.

Mellan videoverken ljuder en ohörbar ton genom byggnaden. Christine Sun Kims ljudinstallation 4 by 4 (2015) tränger igenom rummet och kroppar, och uppslukas av omgivningen. Likt en kraft för stor att fängsla blir tystnaden fysiskt påtagbar.

 

1) Butler, Judith (2004), Precarious Life: The Powers of Mourning and Violence. Verso.

 

2) Kimmerer, Robin Wall (2013), Braiding Sweetgrass: Indigenous Wisdom, Scientific Knowledge, and the Teachings of Plants. Milkweed.

Resonant bodies - Kati Roover: Salt of My Eyes (2020) Foto av Finnlandsinstitutet i Tyskland dotgain.info, KINDL

Kati Roover: Salt of My Eyes (2020)

 

Ljudinspelning, ljudmastring

Johannes Vartola

 

Arkivvideo, undervattensfotografering

Rick Rosenthal

Lee Tepley

 

Producerad med stöd av

Arts Promotion Centre Finland och

The Promotion Centre for Audiovisual Culture / AVEK

Konstnärerna i Berlin

Händelseplatserna i Berlin

KINDL – Centre for Contemporary Art

Resonant bodies

22 maj – 20 juni 2021

KINDL

Am Sudhaus 3

12053 Berlin

TYSKLAND

Google Maps